Hasiči Ohrobec

Sbor dobrovolných hasičů Ohrobec

Zbrojnice

Budova hasičské zbrojnice byla postavena v roce 1978 hasiči obce Ohrobec. V průběhu let byla několikrát modifikována tak, aby vyhovovala potřebám hasičů. V současné době má budova hasičské zbrojnice tři garáže a klubovnu. Dvě garáže a klubovna jsou v přístupné z ulice U rybníků II. Třetí garáž je přístupná od tenisových kurtů mezi ulicemi U rybníku I a U rybníků II. V současné době má sdh Ohrobec v užívání jednu garáž a klubovnu. Druhá garáž je využita pro parkování soukromé osoby a třetí garáž je využita jako zázemí pro tenisové kurty.

V roce 2008 byla klubovna dána do užívání sdh Ohrobec. Předtím byla využívána jako skladiště divadelníků. Ve stejném roce proběhla rekonstrukce klubovny ne které strávili hasiči přes 150 hodin práce. V klubovně byla udělána nová elektroinstalace, omítnuty zdi, byla položena dlažba, zavedena voda, udělán podhled stropů a klubovna byla vybavena základním nábytkem. Ačkoliv byla přislíbena finanční účast obce, šli veškeré finanční náklady na rekonstrukci z kapes hasičů. Ve stejném roce byl také opraven komín na hasičské zbrojnici.

V letních měsících roku 2010 byla opět ze zdrojů sdh Ohrobec opravena omítka v garáži a garáž byla vymalována. Nutno říci, že hasiči měli zájem udělat kompletní fasádu hasičské zbrojnice nicméně hasičská zbrojnice je majetkem obce a ta neprojevila o opravu zájem.