Sbor dobrovolných hasičů Ohrobec
Činnost SDH v roce 2010

Datum Akce Popis akce
29.11.2010 Řízení dopravy Sněhová nadílka způsobila dopravní komplikace v Ohrobci. Mezi hospodou u Trojánků a pekárnou zůstal stát autobus a nemohl se dostat ani na jednu stranu. Jednotka hasičů pomáhala policii při řízení dopravy. Doprava byla vedena Úvozem. Jen co se podařilo situaci vyřešit, nastala další dopravní komplikace tentokrát na druhé straně hráze. Prázdný kamion skončil v zatáčce a nemohl vyjet kopec směrem na Zvoli. Hasiči se opět ujmuli řízení dopravy až do vyřešení situace.
27.11.2010 Posvícenská zábava Tradiční posvícenskou zábavu navštívil velký počet hostů. O hezký začátek se postarali břišní tanečnice. V průběhu večera hrála kapela Šarm. Okolo půlnoci se začala losovat tombola ve které bylo více jak 120 hodnotných cen.
27.11.2010 Usazení vánočního stromku
Hasiči usadili vánoční stromek do předem připravené díry před obecním úřadem.
24.11.2010 Školení jednotky v ovládání radiostanic a radioprovozu Jednotka dobrovolných hasičů byla proškolena v ovládání radiostanic a v radioprovozu. Školení provedl velitel Hasičské stanice Jílové u Prahy.
1.11.2010 Převzetí nových radiostanic Velitel jednotky SDH Ohrobec slavnostně  převzal na obecním úřadě rediostanice, které byli pořízeny z dotací středočeského kraje za spolufinancování obce Ohrobec. Jednotka je nyní vybavena dvěmi ručními radiostanicemi HYT TC-700 a mobilní radiostanicí Motorola GM 360.
30.10.2010 Výlov rybníka a oprava hráze Hasiči pomáhali s výlovem horního rybníka rybářům. Odpouštění vody z rybníku bylo komplikované z důvodů ucpané výpustě. Poslední odčerpání vody prováděli hasiči pomocí kalového čerpadla a požární motorové stříkačky. Týden po výlovu hasiči pročistili výpusť rybníku a opravili hráz. 
18.9.2010 Druhá část pravidelného školení velitelů jednotek SDH - velitel družstva a strojník Tentokrát se praktická příprava konala v Chotouni v lyžařském areálu. Pracovali vždy dvě jednotky hasičů současně. SDH Ohrobec spolupracovala s SDH Zvole. Jako disciplíny byli zvoleny: Hašení lesa za pomoci cisterny a přenosných stříkaček, Hašení pěnou - skládka Jílové u Prahy, Hašení dopravního automobili - skládka Jílové u Prahy, Záchrana osoby z vyhlídkové věže - Jílové u Prahy, Používání požárních žebříků - Jílové u Prahy
8.9.2010 Oprava výjezdového automobilu Před STK bylo zapotřebí doladit nějaké resty z minulého roku. Na Avii byli vyměněny čepy, dolity kapaliny. Po první neúspěšné STK jsme byli nuceni opravit závadu na brzdách, která se projevila až na STK. Následně ještě byla seřízena ruční brzda a opraveny zobrazovací kontrolky na palubní desce. Na druhý pokus prošla Avia STK bez sebemenších závad.
24.8.2010 Malování garáže v hasičské zbrojnici Malování garáže bylo celovíkendovou akcí. Nejprve byl vystěhován veškerý materiál ze zbrojnice. Následně byli opraveny stěny štukem a pak přišlo malování. Hasičská zbrojnice byla vymalována vápnem, které dodal z vlastních zásob velitel hasičů. 
21.8.2010 Oslava 80. narozenin starosty hasičů obce Ohrobec Velká sláva u hasičů. Starosta hasičů pan Řezníček oslavil 80. narozeniny. V těchto letech je stále vitální a účastní se všech hasičských akcí. Hasičská oslava se konala v hasičské zbrojnici za hojné účasti mladých i starších hasičů.
16.8.2010 Několik zásahů při živelné katastrofě Den 15.8.2010 v noci došlo v Praze Západ k živelné události. Velká bouře s kroupami nadělala mnoho škod. Ani Ohrobec se nevyhnul této živelné události. 16.8.2010 byla povolána hasičská jednotka Ohrobec operačním střediskem Kladno do akce. V průběhu dne likvidovala jednotka několik událostí. Nejprve jednotka převzala odčerpávání vody ze sklepa v ulici K Vranému. Když se situace stabilizovala, řešila jednotka stejný problém ve vedlejším domě. Poté jednotka řešila zaplavenou přečerpávací stanici odpadních vod u spodního rybníka. Hladina rybníka byla tak vysoká, že nešlo čističce pomoci. Byl pročištěn přepad u hráze, aby voda rychleji odtékala a hladina vody v rybníce klesla. Následně se jednotka dala na pořezání spadaných stromů v ulici U Rybníku I. Stromy byli pořezány a byla obnovena cesta na pole, kam byli odváženy větve obecními pracovníky. Hned nato vyjela jednotka na Károv, kde spadl starý smrk na sloup telefonního a elektrického vedení. Strom byl pořezán, cesta zprůjezdněna. Jako poslední úkol bylo opět odčerpání sklepa, tentokrát ve vedlejší vesnici ve Zvoli.
9.6.2010 Oprava motorové stříkačky V průběhu dětského dne se projevilo přehřívání hasičské stříkačky. Důvod byl zanesení chladiče nečistotami. Chladič se nepodařilo vyčistit a tak bylo rozhodnuto koupit nový chladič. Zakoupen byl nový chladič z mědi, který by měl vydržet dalších minimálně 20 let. Oprava stála okolo 1700,- kč a byla hrazena z rozpočtu obce.
30.5.2010 Dětský den V trochu menším měřítku než v roce 2009 hasiči opět přispěli jednou disciplínou při konání dětského dne. Tentokrát byla pouze disciplína stříkání motorovou stříkačkou na cíl. Děti mají tuto disciplínu velice oblíbenou. Překvapila nás jedna mladá potenciální hasička, která ve svých 10 letech (odhadem), zvládla útok proudnicí na cíl zcela sama bez cizí pomoci, navíc s postojem profesionálního hasiče. Když přišla na tuto disciplínu popáté, nikdo z nás jí nemohl odmítnout :-) V průběhu dne se začala stříkačka přehřívat a tak jí hasiči byli nuceni odstavit a sáhnout pro džberové stříkačky.
30.4.2010 Dozor při pálení čarodejnic Jezdecký klub Harfa uspořádal pálení čarodejnic. SDH Ohrobec plnil úkol dozoru při pálení.
1.4.2010 Dotace vysílačky Z kraje přišlo kladné vyjádření k žádosti o dotace. V roce 2010 by měli přijít z kraje peníze na dvě ruční vysílačky a jednu automobilovou vysílačku, kterými bude jednotka vybavena. Obecní úřad přislíbil spoluúčast na tomto projektu.
27.3.2010 Účas na akci čistění lesa Dobrovolná akce obce při které bylo za úkol vyčistit les a okolí lesa. Opět se účastnili i hasiči. Z lesa byla vytahána snad tuna nepořádku. Rychlý odvoz odpadu byl i díky zapůjčení obecního lesního traktoru s valníkem.
27.2.2010 Hasičský ples Začátkem roku je pravidelně pořádán hasičský ples. Tombola bohatá, muzika hlasitá, účast hojná.
  První část pravidelného školení velitelů jednotek SDH - velitel družstva a strojník Pravidelné školení pořádané pro obnovení znalostí strojníků a velitelů jednotek SDH
  Rozřezání a likvidace automobilu Avia Po rekonstrukci zásahové Avie již nebyli díli z druhé avie potřeba. Nekteré díly byli nepoužitelné a u některých nemělo smysl je schraňovat. Bylo rozhodnuto, že Avie bude odhlášena z registru silničních vozidel, rozřezána a odvezena do sběru.
  Úklid sněhu z chodníků Károv Letošní zimní nadílka sněhu byla bohatá. Hasiči tak přispěchali na žádost paní starostky na pomoc s úklidem značné vrstvy sněhu z chodníků v Károvské ulici.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one