Sbor dobrovolných hasičů Ohrobec
Činnost SDH v roce 2008

Datum Akce Popis akce
  Úklid spadlých stromů a větví po přívalových deštích Po červencových přívalových deštích hasiči odklízeli spadané větve okolo rybníků a odklízeli  polámané stromy na Kárově.
  Likvidace spadlých a ztrouchnivělých stromů u hospody U trojánků U hospody u trojánků spadla strouchnivělá vrba na vedlejší dům. Hasiči likvidovali vrbu a její kolegyni celý den.
  Čištění dešťové kanalizace a odtokových žlabů v ulici V Dolích V deštěm hodně vytěžované kanalizaci pod ulicí Úvoz se za léta nahromadila řada nečistot a průtok byl snížen na minimum. Hasiči za pomocí motorové stříkačky vymyli kanalizaci a přilehlé odtokové žlaby.
23.8.2008 Kontrola hydrantů v celé obci V říjnu hasiči provedli kontrolu všech hydrantů v obci a předali výsledky kontroli obecnímu úřadu.
  Účas na akci čistění lesa Jako každoročně proběhla v obci dobrovolná akce čištění lesa. Dobrovolní hasiči samozřejmě nemohli chybět.
  Posvícenská zábava Hasiči obce pořádají koncem roku pravidelně posvícenskou zábavu. Účast byla hojná, tombola skvělá, kapela hrála o život.
28.7.2008 Soutěž Klínec SDH Ohrobec reprezentovalo obec na sportovním klání hasičů v obci Klínec. Nutno říci, že družstvo se teprve formovalo a jako posilu jsme měli jednoho člena SDH Okrouhlo a jednoho člena SDH Zvole. Dodatečně jim děkujeme. Naše družstvo se umístilo na nepříliš populárním posledním místě. Nicméně důležité bylo se zúčastnit.
19.8.2008 Dohlídka po požáru na poli mezi Ohrobcem a Zvolí V horkém letním období došlo na poli v katastru obce Ohrobec k požáru. Požar hasilo několik jednotek … SDH Zvole, HZS Jílové, atd… SDH Ohrobec byla po uhašení zavolána na monitorování pole kvuli případnému znovuvzplanutí.
  Rekonstrukce klubovny v hasičské zbrojnici Členové SDH Orhobec dostali do užívání klubovnu v hasičské zbrojnici, která byla využívana jako skladiště divadelníků. Hasiči strávili na rekonstrukci přes 150 hodin práce. V klubovně byla udělána nová elektroinstalace, omítnuty zdi, byla položena dlažba, zavedena voda, udělán podhled stropů a klubovna byla vybavena základním nábytkem. Ačkoliv byla přislíbena finanční účast obce, šli veškeré finanční náklady na rekonstrukci z kapes hasičů.
  Oprava sirény u hasičské zbrojnice Siréna na stožáru u hasičské zbrojnice přestala fungovat. Věkem se opotřeboval vinutí motoru a přepálilo se. Opravu zaplatili hasiči ze svého. Obec přispěla zapůjčením vysokozdvižné plošiny.
  Oprava komínu na hasičské zbrojnici Aby nedošlo k požáru a katastrofě, opravili hasiči komín na hasičské zbrojnici. Komín je využívan nejenom kamny v klubovně, ale také krbem, který patří k zázemí tenisových kurtů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one